close
تبلیغات در اینترنت
نوشته

 

دل سوختن؟

رسم عاشقی اين نيست

که تک و تنها بسوزی و ديگر

 

 
 17 ساله بودم که

به یکی از خواستگارانم

.

.

.