close
تبلیغات در اینترنت
تنهایی

 
 17 ساله بودم که

به یکی از خواستگارانم

.

.

.


 

چه کسی گفته که من تنهایم ؟
من ، سکـوت ، خاطرات ، بغض و اشک همیشه با همیم …
بگذار تنهایی از حسودی بمیرد !
.
.
.

ادامه مطلب