close
تبلیغات در اینترنت
نامه عاشقانه

 

دل سوختن؟

رسم عاشقی اين نيست

که تک و تنها بسوزی و ديگر